• <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

   <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
   1. 万创娱乐平台
   2. <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

     <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
     1. 万创娱乐平台
     2. <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

       <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
       1. 万创娱乐平台
       2. <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

         <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
         1. 万创娱乐平台
         2. <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

           <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
           1. 万创娱乐平台
           2. <tt id="7z2g2"><strike id="7z2g2"></strike></tt>

             <mark id="7z2g2"><rt id="7z2g2"></rt></mark>
             1. 小儿四维葡钙片

              发布者: 发布时间:2014-06-09 浏览次数:
              产品介绍:

              OTC

              通用名称: 小儿四维葡钙片
              商品名称: 百佳利 
              英文名称: Pediatric Four Vitamins and Calcium
              规格及
              服用方法:
              60片/瓶。

               

              口服。一次2片,一日3次,含服或咀嚼后服用。

              主冶功能: 用于预防和补充儿童体内维生素及钙质的不足。
              万创娱乐平台